HACCP felülvizsgálat

A kialakított HACCP rendszert teljes egészében legalább évente felül kell vizsgálni, hatékony működésének felügyelete és szükség szerinti javítása céljából, felülvizsgálatát szükség szerint külső szakértőket bevonva, amelyről jegyzőkönyvet készítünk. 

 

A felülvizsgálatot soron kívül is el kell végezni:

ha bármilyen élelmiszer-biztonsági reklamációt észlel.
változtat a jelenlegi tevékenységen.
ha a tevékenységre vonatkozó jogszabályok megváltoznak.
hatósági ellenőrzés során tett észrevétel.
 ha bármilyen változtatást hajtanak végre a terméken, a folyamaton vagy bármelyik lépésben, az élelmiszer-ipari vállalkozók felülvizsgálják az eljárást, és elvégzik a szükséges változtatásokat.

A felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A felülvizsgálat célja annak eldöntése, hogy a HACCP-vel kapcsolatos tevékenységeket megvalósítottuk-e, és alkalmasak-e ezek az élelmiszerek biztonságos forgalmazására. A felülvizsgálat során helyszíni szemlével, a dokumentációk, feljegyzések átvizsgálásával, a dolgozók kikérdezésével, méréssel, vizsgálatok végzésével értékeljük az eltéréseket, a CCP-k és a veszélyek megfelelő azonosítottságát, a felügyelő és helyesbítő eljárások megfelelőségét, a vevői reklamációk, a hatósági észrevételek, a felügyelet által jelzett eltérések, illetve a forgalmazott termékek ellenőrzési adatok alapján. 

Szükség esetén a kiépített rendszert módosítani kell.

A fentiekben leírt felülvizsgálati eljárás kielégíti az igazoló eljárással szemben támasztott elvárásokat is, tehát az elvégzett felülvizsgálat egyben igazolásul is szolgálhat arra vonatkozóan, hogy a HACCP rendszer megfelelően működik.